Mjukvara och hårdvara är två ord som ofta hörs när det talas om teknik, programmering och datorer. Hårdvaran är den fysiska datorn eller maskinen och mjukvaran är det program som anpassar datorn till den uppgift som den ska utföra. Mjukvaran hanterar en del av all den mekanik som behövs för att spela och konstruera ett datorspel. Ofta är grunden i spelmotorn densamma och de olika utvecklarna har då lätt att portera ett spel till ett annat och jobba med samma grundteknik. Några av de mest kända spelmotorerna idag är:

  • Crystal Space
  • Renderware
  • M.U.G.E.N.
  • CryEngine
  • Unity3d

Spelmotorns uppgift

Själva spelmotorn innehåller en mängd funktioner och är tanken och flödet bakom rörelser och händelser i spelet. Det gäller inte bara grafiken och snygga verkliga bilder, rörelser som är följsamma och andra visuella funktioner, utan spelmotorn styr även interaktionen, datorstyrningen av enheterna i spelet och hur själva händelserna i spelet fortlöper. Den är helt enkelt hjärnan bakom verket. Ibland separeras spelmotorernas funktion och bygger en specifik grafikmotor för de mest avancerade spelen. Allt är programmerat med ett specifikt programmeringsspråk. Språket är systematiskt, disciplinerat och strikt och består av text, tecken och siffror.

Spelmotorernas uppbyggnad är oftast i olika moduler; en med betoning på grafik och vad som syns på skärmen, en för ljudet i bakgrunden och en som styr ljudeffekter. Fler moduler hanterar minnet, artificiell intelligens och kommunikationen. Varje modul hanterar sin data, beräknar all data enligt de krav som programmeraren har ställt och för sedan vidare denna data till nästa instans för att spelet ska kunna fortgå och flyta på. Spelmotorerna är lika varandra i uppbyggnad, den största skillnaden är om spelet ska anpassas för ett strategispel eller ett skjutspel.

Olika typer av spelmotorer

För en spelmotor som ska hantera ett skjutspel är kraven specifika för detta. Ett förstapersonsperspektiv för ett skjutspel kräver att spelmotorn klarar av att rendera stora tredimensionella miljöer. Det är i den vinkeln och från det perspektivet vi som spelar ser spelet. Det ska vara effektivt och snabbt i rörelser och effekter. Skapar utvecklarna däremot en spelmotor för ett strategispel riktar de in sig på att kunna överblicka och rita många olika trupper på skärmen och här består mycket av den artificiella intelligensen. Allt bygger på spelets regler och kombinationen av olika möjligheter som spelaren väljer.

Idag har utvecklingen av spelmotorer och datorns möjligheter gjort att många filmmakare och producenter använder sig av spelmotorer för att slippa animera sina filmer. Tekniken är olika, men effekten är densamma. Ur ett historiskt perspektiv var företaget Id Softwar bland de första att producera det vi idag kallar för en spelmotor. År 1993 skapade de spelet Doom med en teknik som separerade de olika funktionerna som ljud, grafik och funktion. Detta var banbrytande och spelindustrin exploderade. Idag är till och med vissa grundläggande spelmotorer gratis för amatörer så de har möjlighet att själva skapa, prova och jobba fram ett spel.

Att välja spelmotor

I slutändan är det dock spelutvecklaren som väljer vilken spelmotor de vill bygga sitt spel i. Vilka krav spelet har för användarupplevelsen och funktionen. Spelen ska idag fungera bra både på dator och i mobil och till viss del även på spelkonsoler. Utvecklingen tenderar till att gå åt två olika håll; de mest detaljerade och specificerade spelmotorerna som dock kan vara lite väl smala för marknaden eller de större spelmotorerna som har en något lägre prestanda, men även ett bättre pris. I Sverige har vi många duktiga spelutvecklare och det är alltid intressant att höra deras senaste tankar kring spelmotorer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *